Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

İşletme Rasyolarının Analizi


İşletme rasyoları, bir işletmenin finansal sağlığını ve performansını değerlendirmek için kullanılan finansal oranlardır. Bu oranlar, işletmenin likidite, karlılık, özkaynak yapısı ve verimliliği gibi önemli alanlarda bilgi sağlar.


İşletme rasyoları, işletme sahiplerine ve yöneticilere şunları sağlar:

  • Finansal Performans Değerlendirmesi
  • Yatırım Kararları İçin Bilgi
  • Rekabet Analizi
  • Risk Değerlendirmesi


İşletme rasyoları analizi, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

  • Rasyoların Hesaplanması
  • Karşılaştırma ve Endüstri Ortalamaları
  • Yorumlama ve Sonuç Çıkarma