Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

İşletme Varlıklarının İzlenmesi


İşletme varlıkları, bir işletmenin sahip olduğu maddi ve maddi olmayan değerleri temsil eder. Bunlar, binalar, araçlar, stoklar, patentler, markalar ve daha fazlasını içerebilir.


İşletme varlıklarının izlenmesi işletmelere şunları sağlar:

  • Varlık Yönetimi
  • Risk Azaltma
  • Finansal Performans Değerlendirmesi
  • Vergi Uygunluğu


İşletme varlıklarının izlenmesi, aşağıdaki adımları içerebilir:

  • Varlık Kayıtlarının Güncellenmesi
  • Varlık Değerlemesi
  • Bakım ve Onarım
  • Varlık Raporlaması