Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

İşletme Raporlaması ve Mali Denetim


İşletme raporlaması ve mali denetim aşağıdaki nedenlerle büyük bir öneme sahiptir:

  • Hesap Verebilirlik: İşletmeler, mali denetimle hesap verebilirliklerini artırabilirler.
  • Finansal Kontrol: Raporlamalar, işletmelere finansal süreçlerini kontrol etme imkanı sunar.
  • Kurumsal İtibar: Düzenli raporlamalar, işletmelerin kurumsal itibarını korumalarına yardımcı olur.


İşletme raporlaması ve mali denetim aşağıdaki adımları içerir:

  • Veri Toplama: İşletme, finansal verileri düzenli olarak toplar.
  • Rapor Hazırlama: Bu veriler raporlar halinde düzenlenir.
  • Mali Denetim: Bağımsız denetçiler, işletmenin finansal kayıtlarını kontrol eder.