Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Mali Denetimde İş Sağlığı ve Güvenliği İncelemeleri


İş sağlığı ve güvenliği (İSG), her işletme için öncelikli bir konudur. İş yerlerindeki riskleri azaltmak ve çalışanların güvenliğini sağlamak, sadece etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda yasal bir gerekliliktir. İşte bu nedenle, mali denetim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği incelemelerine özel bir önem verilmelidir.


İş sağlığı ve güvenliği incelemelerinin mali denetimlerle ilişkili bazı önemli nedenler şunlar olabilir:

  • Yasal Uyumluluk: İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uymak yasal bir gerekliliktir.
  • Risk Azaltma: İSG incelemeleri, işletmenin iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi risklerini azaltabilir.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi: Çalışanların güvenliği ve sağlığına verilen önem, işveren markasını güçlendirebilir.


İş sağlığı ve güvenliği incelemelerini yürütmek için şu adımlar izlenebilir:

  • İnceleme Planı Oluşturma: İSG incelemesi için bir plan oluşturun ve inceleme alanlarını belirleyin.
  • İncelemeyi Yürütme: İnceleme alanlarına yönelik detaylı bir inceleme yapın ve varsa sorunları tespit edin.
  • Raporlama: İnceleme sonuçlarını yazılı bir rapor halinde sunun ve gerekli düzeltici önlemleri belirtin.
  • Düzeltici Eylemler: İnceleme sonuçlarına dayalı olarak gerekli düzeltici eylemleri alın ve takip edin.


İş sağlığı ve güvenliği incelemeleri, işletmenin sürdürülebilirliğini ve çalışanların refahını korumada kritik bir rol oynar. Mali denetimlerle birleştirildiğinde, işletmeler hem yasal uyumluluklarını sağlayabilir hem de uzun vadeli başarılarını güvence altına alabilir.