Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Mali Denetimde İnsan Hakları İzleme


Mali denetim, işletmelerin mali durumlarını ve finansal işlemlerini incelemek ve doğrulamak için kullanılan kritik bir süreçtir. Ancak, mali denetim sadece finansal verilerle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda işletmelerin insan haklarına saygı gösterip göstermediğini de izlemelidir.


İnsan hakları izleme, işletmelerin aşağıdaki nedenlerle önemlidir:

  • Hukuki ve Etik Sorumluluk: İnsan haklarına saygı göstermek yasal bir sorumluluktur ve iş etiği açısından önemlidir.
  • İyi İşletme Uygulamaları: İnsan haklarına saygı, işletmelerin sürdürülebilirlik ve itibarlarını artırabilir.
  • Risk Azaltma: İnsan hakları ihlalleri, hukuki ve finansal riskler doğurabilir.
  • Toplumsal Katkı: İnsan haklarına saygılı işletmeler, toplumlarına olumlu katkıda bulunur.


İnsan hakları izlemesi yapmak için şu adımlar takip edilebilir:

  • Politika ve Standartlar Oluşturma: İşletme, insan hakları politikaları ve standartları belirlemelidir.
  • Değerlendirme ve İzleme: İnsan hakları izleme programları oluşturulmalı ve düzenli olarak değerlendirilmelidir.
  • Paydaş İşbirliği: İşletme, çalışanlar, tedarikçiler ve toplum temsilcileri gibi paydaşlarla işbirliği yapmalıdır.
  • Raporlama: İnsan hakları izleme sonuçları şeffaf bir şekilde raporlanmalıdır.


Mali denetim süreçlerinde insan haklarının izlenmesi, işletmelerin sadece finansal performanslarını değil, aynı zamanda toplumsal etkilerini de değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu da hem işletme hem de toplum için olumlu bir adımı temsil eder.