Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Yapay Zeka ile Anormallik ve Suistimal Tespiti


Yapay Zeka ile Anormallik ve Suistimal Tespiti, makine öğrenimi ve veri analitiği tekniklerinin kullanıldığı bir süreçtir. Bu süreç, büyük veri kümeleri üzerinde yapılan analizlerle anormal davranışları ve suistimalleri tespit etmeyi amaçlar.


Bu yaklaşım, kurumların finansal işlemlerinde, siber güvenlikte ve diğer birçok alanda anormallikleri ve suistimalleri önceden tespit etmelerine yardımcı olur. Bu sayede önleyici önlemler alınabilir ve zarar önlenir.


Bu yazı, Yapay Zeka ile Anormallik ve Suistimal Tespiti'nin iş dünyasında neden önemli olduğunu açıklar. Bu yaklaşım, işletmelerin kaynaklarını korumalarına, itibarlarını sürdürmelerine ve hatta hukuki sorunlardan kaçınmalarına yardımcı olur.


Yapay Zeka ile Anormallik ve Suistimal Tespiti için çeşitli algoritmalar ve modeller kullanılır. Makine öğrenimi, normal işlemleri öğrenip anormal davranışları tanımak için eğitilir. Büyük veri kümeleri sürekli olarak analiz edilir ve potansiyel suistimaller otomatik olarak belirlenir.