Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Veri Toplama ve Temizleme Aşamaları


Veri toplama ve temizleme, bir veri analizi projesinin başlangıcında önemli bir aşamadır. Bu aşamada, veri kaynaklarından veriler toplanır ve ardından bu veriler temizlenir. Temizleme, verilerin doğruluğunu artırarak daha güvenilir analizler yapmayı sağlar.


Doğru ve güvenilir verilere dayalı analizler, organizasyonların stratejik kararlar almasına yardımcı olur. Veri toplama ve temizleme aşamaları, veri setlerindeki hataları, eksikleri ve tutarsızlıkları gidererek analiz sonuçlarının güvenilirliğini artırır.


Bu yazı, veri toplama ve temizleme aşamalarının neden önemli olduğunu ve organizasyonların bu aşamalarda nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıklar. Veri toplama, veri analizi için gerekli verileri toplama sürecini içerirken, temizleme verilerin kalitesini artırır.


Veri toplama aşamasında, öncelikle veri kaynakları tanımlanır ve veriler toplanır. Temizleme aşamasında ise veriler incelenir, hatalar ve eksiklikler tespit edilir, ardından bu veriler düzeltilir veya eksik veriler tamamlanır. Sonuç olarak, temizlenmiş veri setleri analiz için kullanılmaya hazır hale gelir.