Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Veri Madenciliği ve İçsel Kontrol


Veri madenciliği ve içsel kontrol, organizasyonların verilerini analiz ederek iş süreçlerini izlemeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu, veri madenciliği teknikleri kullanarak iş içi sahtecilik veya hata işaretlerini tespit etmek için kullanılır.


İçsel kontrol, organizasyonların iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine, sahtecilik ve hataları tespit etmelerine ve operasyonel riskleri azaltmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda finansal istikrarı korur ve yasal gerekliliklere uyum sağlar.


Bu yaklaşım, organizasyonların iş süreçlerini ve verilerini kontrol etmelerini, sahtecilik işaretlerini tanımlamalarını ve iş süreçlerini iyileştirmelerini amaçlar. Aynı zamanda içsel kontrol standartlarını karşılamayı hedefler.


Veri madenciliği ve içsel kontrol oluşturmak için, önce veri setlerinin toplanması ve temizlenmesi gerekmektedir. Ardından, bu veriler istatistiksel analiz, veri madenciliği algoritmaları ve modelleme kullanılarak iş süreçleri üzerinde kontrol sağlayan modeller oluşturmak için kullanılır. Elde edilen sonuçlar iş kullanımına uygun hale getirilir ve gerektiğinde önlemler alınır.