Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Veri Madenciliği ve Denetim Stratejileri


Veri madenciliği ve denetim stratejileri, organizasyonların büyük veri setlerini analiz ederek iç denetim süreçlerini güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu, potansiyel riskleri ve hataları tanımlamak için veri madenciliği tekniklerini kullanır.


Denetim stratejileri, organizasyonların iç kontrol sistemlerini geliştirmelerine, veri doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmalarına ve yasal düzenlemelere uymalarına yardımcı olur. Aynı zamanda finansal hataları ve sahteciliği tespit etmeye yardımcı olur.


Bu yaklaşım, organizasyonların verilerini analiz ederek iç denetim süreçlerini iyileştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, finansal kayıpları en aza indirir, müşteri güvenini artırır ve iş sürekliliğini korur.


Veri madenciliği ve denetim stratejileri, önce veri setlerinin toplanması ve temizlenmesi ile başlar. Ardından, veri madenciliği teknikleri, veri analizi ve gözlemleme yöntemleri kullanılarak potansiyel hatalar ve riskler tanımlanır. Sonuçlar, denetim stratejilerini geliştirmek ve iş süreçlerini optimize etmek için kullanılır.