Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Veri Madenciliği Teknikleri ve Denetim


Veri madenciliği teknikleri, büyük veri setleri üzerinde istatistiksel ve matematiksel yöntemler kullanarak gizli bilgileri, desenleri ve ilişkileri keşfetme sürecini ifade eder. Bu teknikler, organizasyonların verilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur ve iş kararlarını destekler.


Veri madenciliği teknikleri, organizasyonların büyük veri setlerinden değerli bilgiler çıkarmalarına yardımcı olur. Bu, iş süreçlerini iyileştirmek, pazar analizi yapmak, müşteri davranışlarını anlamak ve veri tabanlı kararlar almak için gereklidir. Ayrıca, rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olur.


Bu yaklaşım, organizasyonların verilerini analiz ederek daha iyi iş fırsatları bulmalarını, veri tabanlı stratejiler oluşturmalarını, dolandırıcılığı tespit etmelerini ve risk yönetimini geliştirmelerini amaçlar. Ayrıca, iç denetim süreçlerini destekler.


Veri madenciliği teknikleri, önce verilerin toplandığı kaynaklardan alınması ve temizlenmesi ile başlar. Ardından, bu teknikler istatistiksel analiz, veri madenciliği algoritmaları ve veri görselleştirmesi kullanılarak verileri incelemeye başlar. Sonuçlar yorumlanır ve iş kullanımına uygun hale getirilir.