Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Veri Günlüğü Analizi ve Suistimal Tespiti


Veri günlüğü analizi ve suistimal tespiti, organizasyonların verilerini inceleyerek anormal davranışları ve suistimal işaretlerini tespit etme sürecini ifade eder. Bu, genellikle büyük miktarda günlük verisi kullanılarak yapılır ve organizasyonların veri güvenliğini artırır.


Veri günlüğü analizi ve suistimal tespiti, organizasyonların verilerini koruma, kötü niyetli aktiviteleri önleme ve finansal kayıpları en aza indirgeme ihtiyacını karşılar. Ayrıca, yasal düzenlemelere uyumu sağlamak ve itibarı korumak için de önemlidir.


Bu yaklaşım, organizasyonların güvenliğini artırmak, suistimal olaylarını tespit etmek, iç ve dış tehditlere karşı savunma oluşturmak ve finansal kayıpları azaltmak için kullanılır. Aynı zamanda, organizasyonların daha iyi bir veri güvenliği stratejisi geliştirmesine yardımcı olur.


Veri günlüğü analizi ve suistimal tespiti, önce günlük verilerin toplanması ve depolanması işlemiyle başlar. Daha sonra, bu verileri analiz etmek ve anormal davranışları tespit etmek için otomasyon ve veri madenciliği teknikleri kullanılır. İşlem sırasında, olası suistimal işaretleri belirlenir ve uygun önlemler alınır.