Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Veri Gizliliği ve Suiistimal İzleme


Veri gizliliği, bir organizasyonun veya bireyin sahip olduğu verilerin yetkisiz erişim, ifşa veya suiistimaline karşı korunmasıdır. Suiistimal izleme ise bu verilerin kötü niyetli kullanımını tespit etme ve önleme sürecidir.


Veri gizliliği ve suiistimal izleme, müşteri güvenini korumak, yasal düzenlemelere uymak ve veri güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.


Bu başlık altında, veri gizliliği kavramının neden önemli olduğu, suiistimal izleme yöntemlerinin neler olduğu ve bu süreçlerin nasıl uygulandığı gibi konular ele alınır.