Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Veri Analitiği ve Mali Suç Tespiti Uygulamaları


Veri analitiği, büyük veri kümelerini inceleyerek finansal suçları tespit etmek için kullanılan analiz yöntemlerini içerir. Mali suçlar, dolandırıcılık, aklama, sahtekarlık gibi finansal işlemleri içerir.


Mali suçlar, finansal kuruluşlar ve hükümetler için büyük bir tehdit oluşturur. Bu suçların tespit edilmesi ve önlenmesi önemlidir çünkü hem ekonomik kayıplara yol açarlar hem de finansal sistemin güvenliğini tehdit ederler.


Bu konu, veri analitiği tekniklerinin mali suçların tespiti ve önlenmesi için nasıl kullanılabileceğini açıklar. Ayrıca, finansal kuruluşların ve yetkililerin daha etkili bir şekilde suçları engellemelerine yardımcı olur.


Veri analitiği, büyük miktardaki finansal verileri inceleyerek potansiyel suç desenlerini tanımlar. Bu desenler, şüpheli işlemleri ve aktiviteleri tespit etmekte kullanılır.