Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Veri Analitiği ile Suiistimaldeki Anomalilerin İzlenmesi


Veri analitiği, işletmelerin veya kurumların iç verilerini ve iş süreçlerini inceleyerek suiistimal veya kötüye kullanım gibi anormal davranışları tespit etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir.


Suiistimal, işletmelere ve kurumlara önemli zararlar verebilecek bir sorundur. Veri analitiği, anormal davranışları tespit ederek erken müdahale imkanı sunar ve kayıpları önler.


Bu konu, işletmelerin veya kurumların verilerini sürekli olarak izleyerek anormal davranışları tespit etmelerine yardımcı olur. Bu sayede suiistimal veya kötüye kullanım gibi sorunlar minimize edilir.


Veri analitiği, büyük veri kümesi içindeki anormal desenleri ve davranışları tespit etmek için istatistiksel yöntemler, veri madenciliği teknikleri ve yapay zeka algoritmalarını kullanır. İzlenen anormal davranışlar otomatik olarak saptanır ve ilgili kişilere bildirilir.