Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Vergi İdaresinin Transfer Fiyatlandırması Denetimi


Transfer fiyatlandırması denetimi, bir şirketin farklı ülkelerdeki iştirakleri arasındaki mal ve hizmet alışverişlerinin adil ve vergi kanunlarına uygun bir şekilde yapıldığını doğrulamayı amaçlayan bir vergi denetim sürecidir.


Transfer fiyatlandırması denetimi, aşağıdaki nedenlerle büyük bir öneme sahiptir:

 • Vergi Kaçakçılığını Önleme: Adil olmayan transfer fiyatlandırması, vergi kaçakçılığına yol açabilir ve devletin gelir kaybına neden olabilir.
 • Uluslararası Uyum: İşletmeler, uluslararası transfer fiyatlandırması kurallarına uyarak çatışmalardan kaçınabilir ve uluslararası normlara uygun hareket edebilir.
 • Adil Rekabet: Transfer fiyatlandırmasının adil ve dürüst bir şekilde yapılması, işletmeler arasında adil rekabet koşullarını korur.


Transfer fiyatlandırması denetimi, aşağıdaki amaçlar için gerçekleştirilir:

 • Şirketlerin uluslararası faaliyetlerini yönlendiren transfer fiyatlandırması politikalarını doğrulamak.
 • Vergi gelirlerini artırmak ve vergi kaçakçılığını önlemek.
 • Adil rekabet koşullarını korumak ve işletmeler arasında adaleti sağlamak.


Transfer fiyatlandırması denetimi, aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Anlaşmaların İncelenmesi: Şirketler arasındaki transfer fiyatlandırması anlaşmalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
 • Belge İncelenmesi: Gerekli belgelerin ve kanıtların gözden geçirilmesi.
 • Uygunsuzlukların Tespit Edilmesi: Vergi kaçakçılığı veya uyumsuzlukların tespiti ve düzeltilmesi gereken alanların belirlenmesi.
 • Raporlama: Denetim sonuçlarının belgelenmesi ve vergi idaresine raporlanması.
 • Düzeltme ve Uyum: İşletmelerin gerekli düzeltmeleri yapmaları ve uygun hale gelmeleri.