Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Tabakalandırma ve Özetleme İle Sosyal Medya Verilerinin İncelenmesi


Sosyal medya verileri, günümüzde işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Bu veriler, tüketici davranışlarını, eğilimleri ve geri bildirimleri anlamak için değerli bilgiler sunar.


Bu yazı, sosyal medya verilerini daha anlamlı ve kullanılabilir hale getirmek amacıyla tabakalandırma ve özetleme tekniklerini ele alacaktır.


Tabakalandırma, verileri ayrıntılı kategorilere bölmeyi ve ardından bu kategorileri özetlemeyi içerir. Bu, veri analizini kolaylaştırır ve işletmelere daha iyi kararlar alabilme yeteneği kazandırır.