Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Suiistimal Tespitinde Zaman Serisi Analizi Yaklaşımları


Bu yazı, suistimal tespiti için zaman serisi analizi yöntemlerinin nasıl kullanılabileceğini ele almaktadır.


Zaman serisi analizi, verilerin belirli bir zaman aralığı içinde nasıl değiştiğini inceleyen istatistiksel bir yöntemdir. Bu yazıda, bu analiz yöntemlerinin suistimal tespiti için nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır.


Suistimal vakaları genellikle belirli bir zaman diliminde anormal davranışlarla ortaya çıkar. Zaman serisi analizi, bu anormal davranışları tespit etmek ve suistimali önlemek için kullanışlıdır. Ayrıca, işletmeler için finansal istikrarı korumak önemlidir.


Zaman serisi analizi, suistimal tespiti için kullanıldığında aşağıdaki alanlarda faydalı olabilir:

  • Mali Veri İzleme
  • İş Süreçlerinin Analizi
  • Anormal Davranışların Tanımlanması


Suistimal tespitinde zaman serisi analizi yöntemleri şunları içerebilir:

  • Veri Toplama ve İzleme
  • Zaman Serisi Modellerinin Oluşturulması
  • Anormal Değerlerin Tanımlanması
  • Önleyici İşlemlerin Uygulanması


Bu yazıda, suistimal tespitinde zaman serisi analizi yöntemlerinin kullanımı açıklanmıştır. Bu yaklaşımlar, işletmelerin anormal davranışları tanımlamalarına ve suistimal riskini azaltmalarına yardımcı olabilir.