Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Suiistimal Tespiti ve Anormalliklerin Sosyal Mühendislik Analizi


Bu yazı, suiistimal tespiti süreçlerinde anormalliklerin nasıl sosyal mühendislik analizi ile incelenebileceğini açıklamaktadır.


Suiistimal tespiti, işletmelerin faaliyetlerindeki anormal davranışları ve olası suiistimal belirtilerini tespit etmeyi amaçlayan bir süreçtir. Sosyal mühendislik analizi ise, kullanıcıların davranışlarını ve eylemlerini anlama sürecidir.


Suiistimal tespiti süreçlerinde anormal davranışların sosyal mühendislik analizi ile incelenmesi, daha kapsamlı bir tespit ve önleme stratejisi oluşturulmasına yardımcı olabilir.


Bu yazı, iç denetçiler, siber güvenlik uzmanları ve işletme yöneticileri için suiistimal tespiti süreçlerine sosyal mühendislik analizi kavramlarını nasıl dahil edebileceklerini açıklamaktadır.


Suiistimal tespiti süreçlerinde anormal davranışların sosyal mühendislik analizi ile incelenmesi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

  • Veri Toplama ve İzleme
  • Sosyal Mühendislik Analizi Tekniklerinin Uygulanması
  • Anormal Davranışların Tanımlanması
  • Uyarı Sistemlerinin Kurulması


Bu yazı, suiistimal tespiti süreçlerinde sosyal mühendislik analizinin nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır. Sosyal mühendislik analizi, anormal davranışları ve potansiyel suiistimal belirtilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir, bu da işletmelerin daha etkili bir şekilde suiistimal vakalarını tespit etmelerine ve önlem almalarına yardımcı olabilir.