Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Stratejik Denetim Yaklaşımları


Bu yazıda, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejik denetim yaklaşımları ele alınmaktadır.


Stratejik denetim, bir işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla kullanılan bir denetim sürecidir. Bu süreç, işletmenin stratejik planlarına uygunluğunu ve etkililiğini değerlendirir.


Stratejik denetim yaklaşımları şu nedenlerle önemlidir:

  • Stratejik Yönetim: İşletmelerin stratejik hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olur.
  • Risk Yönetimi: Olası riskleri belirlemek ve yönetmek için stratejik hedefleri gözden geçirir.
  • Performans İzleme: İşletmenin stratejik performansını değerlendirir ve iyileştirmeye olanak tanır.


Stratejik denetim yaklaşımları aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

  • İş Stratejilerinin Değerlendirilmesi
  • Stratejik Hedeflere Uygunluğun İzlenmesi
  • Risklerin Belirlenmesi ve Yönetilmesi


Stratejik denetim, işletmenin stratejik planlarını ve hedeflerini belirler. Ardından, bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları ve süreçleri değerlendirir. Denetim sonuçlarına dayalı olarak işletme yönetimi stratejik planlarını güncelleme veya iyileştirme kararları alabilir.


Stratejik denetim yaklaşımları, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken aynı zamanda riskleri yönetmelerine ve performanslarını izlemelerine olanak tanır. Bu nedenle, işletme yöneticileri için kritik bir araçtır.