Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Sorgu Tekniklerinin Portföy Yönetimine Katkısı


Bu yazı, portföy yönetiminde sorgu tekniklerinin nasıl kullanılabileceğini ve bu tekniklerin portföy yönetimi süreçlerine olan katkılarını ele almaktadır.


Sorgu teknikleri, veri analizi ve sorgulama işlemleri için kullanılan yazılım araçları ve yöntemlerdir. Portföy yönetimi, yatırım araçlarının seçimi ve izlenmesi süreçlerini içerir.


Sorgu tekniklerinin portföy yönetimine katkısı şu nedenlerle büyük önem taşır:

  • Risk Değerlendirmesi: Sorgular, yatırım riskini analiz etmeye yardımcı olabilir.
  • Performans İzleme: Portföyün performansını takip etmek için kullanılabilir.
  • Veri Analizi: Finansal verileri anlamak ve daha iyi yatırım kararları almak için kullanılır.


Sorgu teknikleri portföy yönetiminde aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:

  • Varlık Seçimi
  • Risk Yönetimi
  • Performans İzleme


Sorgu teknikleri, finansal verileri toplar, filtreler, analiz eder ve sonuçları görsel olarak sunar. Bu teknikler, SQL sorguları, veri görselleştirmesi ve raporlama araçlarını içerebilir.


Sorgu teknikleri, portföy yönetimi profesyonellerinin daha bilinçli yatırım kararları almasına ve portföylerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Doğru veri analizi, yatırımcılara rekabet avantajı sağlayabilir.