Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Sahtecilik Tespiti ve İfşa Süreci


Sahtecilik tespiti ve ifşa süreci, sahtecilik faaliyetlerini tespit etmek ve kamuoyuna açıklamak için izlenen adımları açıklar.


Sahtecilik tespiti ve ifşa süreci aşağıdaki amaçlarla yapılır:

  • Toplumu sahtecilikten korumak
  • Şirketlerin itibarını korumak
  • Sahtecilik suçlarını önlemek


Sahtecilik tespiti ve ifşa süreci şu amaçlarla yapılır:

  • Mali dolandırıcılık
  • Yanıltıcı finansal raporlar
  • İş içi sahtecilik


Sahtecilik tespiti ve ifşa süreci için izlenen temel adımlar:

  • Şüpheli faaliyetlerin izlenmesi
  • Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi
  • Hukuki işlem başlatılması (gerektiğinde)
  • Kamuoyuna açıklama


Sahtecilik tespiti ve ifşa süreci, dürüstlüğü teşvik etmek ve sahtecilik faaliyetlerini engellemek için vazgeçilmez bir rol oynar. Toplumu bilinçlendirmek ve sahtecilikle mücadele etmek, finansal istikrarın korunmasına yardımcı olur.