Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Sahtecilik Tespiti İçin Veri Madenciliği ve İş Zekası İncelemeleri


Sahtecilik tespiti için veri madenciliği ve iş zekası incelemeleri, büyük veri kümesi üzerinde analiz yaparak sahtecilik faaliyetlerini tespit etmek ve engellemek için kullanılan bir yaklaşımı açıklar.


Sahtecilik tespiti için veri madenciliği ve iş zekası incelemeleri aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

  • Büyük veri kümesindeki desenleri ve anormallikleri tespit etmek
  • Gerçek zamanlı sahtecilik tespiti yapmak
  • İşletmelerin finansal kayıplarını azaltmak


Sahtecilik tespiti için veri madenciliği ve iş zekası incelemeleri, şu amaçlarla kullanılır:

  • Kredi kartı sahteciliği
  • Online alışveriş dolandırıcılığı
  • Sosyal güvenlik hileleri


Sahtecilik tespiti için veri madenciliği ve iş zekası incelemeleri, aşağıdaki adımları içerir:

  • Veri toplama ve temizleme
  • Makine öğrenimi algoritmalarının eğitimi
  • Sahtecilik desenlerinin tespiti ve raporlama


Sahtecilik tespiti için veri madenciliği ve iş zekası incelemeleri, sahtecilikle mücadelede verilerin gücünü kullanır. Bu yaklaşım, işletmelerin sahtecilik faaliyetlerini önleme ve finansal güvenliklerini artırma konusunda etkili bir araçtır.