Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Sahtecilik Tespiti İçin Otomasyon ve RPA


Sahtecilik tespiti için otomasyon ve RPA (Robotic Process Automation), iş süreçlerini otomatikleştirerek sahtecilik faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek için kullanılan bir yaklaşımı açıklar.


Sahtecilik tespiti için otomasyon ve RPA aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

  • Otomatik veri analizi ve işlem takibi
  • Sahtecilik desenlerini hızlı bir şekilde tespit etme
  • İnsan hatalarını en aza indirgeme


Sahtecilik tespiti için otomasyon ve RPA, şu amaçlarla kullanılır:

  • Finansal sahtecilik işlemleri
  • İşyeri içi sahtecilik ve suistimal
  • Kredi ve sigorta dolandırıcılığı


Sahtecilik tespiti için otomasyon ve RPA, aşağıdaki adımları içerir:

  • Veri toplama ve işlem otomasyonu
  • Öğrenme algoritmaları kullanarak sahtecilik desenlerinin tanımlanması
  • Uyarılar ve otomatik müdahale


Sahtecilik tespiti için otomasyon ve RPA, iş süreçlerini daha etkili hale getirerek sahtecilik faaliyetlerini önlemekte önemli bir rol oynar. Bu teknolojiler, işletmelerin ve kurumların sahtecilikle mücadelesine büyük katkı sağlar.