Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Sahtecilik Tespiti İçin İş Zekası ve Görsel Analiz İlkeleri İncelemeleri


Sahtecilik tespiti için iş zekası ve görsel analiz ilkeleri incelemeleri, veri görselleştirmeleri ve iş zekası tekniklerini kullanarak sahtecilik faaliyetlerini tespit etmek ve anlamak için kullanılan bir yaklaşımı açıklar.


Sahtecilik tespiti için iş zekası ve görsel analiz ilkeleri incelemeleri aşağıdaki amaçlarla önemlidir:

  • Veri görselleştirmeleri ile sahtecilik desenlerini anlama
  • Gerçek zamanlı analizlerle sahtecilik tespiti
  • Veri madenciliği ve iş zekası tekniklerini kullanarak sahtecilik tehditlerini azaltma


İş zekası ve görsel analiz ilkeleri incelemeleri, sahtecilikle mücadelede şu amaçlarla kullanılır:

  • Finansal sahtecilik faaliyetleri
  • E-ticaret dolandırıcılığı
  • Kredi ve sigorta hileleri


Sahtecilik tespiti için iş zekası ve görsel analiz ilkeleri incelemeleri aşağıdaki adımları içerir:

  • Veri görselleştirmeleri oluşturma ve analiz
  • Veri madenciliği algoritmalarının kullanılması
  • Sahtecilik göstergelerinin tanımlanması ve izlenmesi


Sahtecilik tespiti için iş zekası ve görsel analiz ilkeleri incelemeleri, verileri etkili bir şekilde analiz etme ve sahtecilik faaliyetlerini önleme konusunda önemli bir araçtır. Bu yaklaşım, işletmelerin sahtecilikle mücadelesini daha verimli hale getirebilir.