Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Sahtecilik Tespiti İçin Büyük Veri Analizi


Sahtecilik tespiti için büyük veri analizi, büyük miktardaki veriyi kullanarak sahtecilik faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek için kullanılan bir yöntemdir.


Sahtecilik tespiti için büyük veri analizi aşağıdaki amaçlarla yapılır:

  • Geniş veri kümesindeki anormallikleri tespit etmek
  • Sahtecilik desenlerini belirlemek
  • Gerçek zamanlı sahtecilik tespiti yapmak


Sahtecilik tespiti için büyük veri analizi, şu amaçlarla kullanılır:

  • Kredi kartı dolandırıcılığı
  • Online alışveriş sahteciliği
  • Sigorta hileleri tespiti


Sahtecilik tespiti için büyük veri analizi, aşağıdaki adımları içerir:

  • Büyük verinin toplanması ve depolanması
  • Veri madenciliği ve analitik işlemler
  • Anormalliklerin ve sahtecilik desenlerinin tespiti
  • Gerçek zamanlı uyarılar ve müdahale


Sahtecilik tespiti için büyük veri analizi, günümüzün karmaşık ve büyük veri ortamında işletmelerin sahteciliği tespit etmelerine yardımcı olur. Bu yöntem, finansal kayıpları azaltarak ve müşteri güvenini artırarak iş dünyasında önemli bir rol oynar.