Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Kamu Mali Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi


Kamu mali yönetimi, bir devletin finansal kaynaklarını etkili bir şekilde yönetme, harcama ve raporlama süreçlerini içerir. Ancak mali kaynakların etkili bir şekilde kullanılması, sadece harcama yapmakla değil aynı zamanda performansı değerlendirmekle de ilgilidir.


Kamu mali yönetimi, performans değerlendirmesi ile önemlidir çünkü:

  • Harcamaların etkinliği ve verimliliği değerlendirilerek kaynak israfı önlenir.
  • Kamu hizmetlerinin kalitesi ve etkisi ölçülerek vatandaş memnuniyeti artırılır.
  • Kamusal kaynakların şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırılır.


Kamu mali yönetimi, performans değerlendirmesi ile şu amaçlarla kullanılır:

  • Kamusal hizmetlerin kalitesini ve etkisini artırmak.
  • Harcanan kaynakların etkinliğini artırmak.
  • Politika ve programların başarılarını ölçmek ve iyileştirmek.


Performans değerlendirmesi, belirli hedeflerin belirlenmesi, performans göstergelerinin oluşturulması, verilerin toplanması ve analiz edilmesi aşamalarını içerir. Kamu mali yönetimi, bu verileri kullanarak bütçe tahsislerini ve politika kararlarını şekillendirir.


Sonuç olarak, kamu mali yönetimi ve performans değerlendirmesi, bir devletin finansal sağlığı ile kamu hizmetlerinin kalitesi arasındaki ilişkiyi anlamak için kritik öneme sahiptir. Doğru bir şekilde uygulandığında, bu süreçler, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar, vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verir ve devletin hesap verebilirliğini artırır.