Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

İşletme Maliyetlerinin Performans Değerlendirmesi


İşletme maliyetlerinin performans değerlendirmesi, aşağıdaki nedenlerle büyük bir öneme sahiptir:

  • Kontrol ve İzleme: İşletmeler, maliyetlerini yakından kontrol etmeli ve izlemelidir. Bu sayede mali sorunlar erken tespit edilebilir.
  • Verimlilik Artışı: Performans değerlendirmesi, maliyetleri azaltma veya daha etkili bir şekilde kullanma fırsatları sunar.
  • Karlılık: Daha düşük maliyetler, işletmenin karlılığını artırabilir.


İşletme maliyetlerinin performans değerlendirmesi aşağıdaki adımları içerir:

  • Maliyet Analizi: İşletmenin maliyetleri detaylı bir şekilde analiz edilir.
  • Mali Veri Toplama: İlgili mali veriler düzenli olarak toplanır ve kaydedilir.
  • Performans Göstergeleri: Belirli performans göstergeleri oluşturulur ve izlenir.
  • İyileştirme Stratejileri: Analiz sonuçlarına dayanarak maliyetleri azaltmak veya kontrol etmek için stratejiler geliştirilir.