Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

İşletme Maliyetlerinin Mali Tablolarla İlişkisi


İşletme maliyetleri ile mali tablolar arasındaki ilişki işletmeler için aşağıdaki nedenlerle büyük bir öneme sahiptir:

  • Finansal Analiz: İşletme maliyetleri, finansal analizlerin temelini oluşturur ve işletmenin finansal sağlığını değerlendirmeye yardımcı olur.
  • Raporlama: Mali tablolar, işletme maliyetlerini paydaşlara doğru bir şekilde raporlama imkanı sunar.
  • Karar Verme: İşletme maliyetleri, işletme yöneticilerine mali kararlar almada rehberlik eder.


İşletme maliyetleri, mali tablolara aşağıdaki şekillerde yansıtılır:

  • Gelir Tablosu: İşletme maliyetleri, gelir tablosunda maliyet kalemleri olarak yer alır.
  • Bilanço: İşletme maliyetleri, bilançoda envanter veya mali varlıklar olarak görünebilir.
  • Nakit Akış Tablosu: İşletme maliyetleri, nakit akış tablosunda işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını etkiler.