Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

İşletme Maliyetlerinin İzlenmesi ve Analizi


İşletme maliyetlerinin izlenmesi ve analizi aşağıdaki nedenlerle büyük bir öneme sahiptir:

  • Finansal Performans Değerlendirmesi: İşletmeler, maliyetlerini izleyerek finansal performanslarını değerlendirebilirler.
  • Karlılık İyileştirmesi: Maliyet analizi, işletmelerin karlılığını artırmak için önemli bilgiler sağlar.
  • Stratejik Planlama: İşletmeler, maliyetlerini izleyerek stratejik planlarını güncelleyebilirler.


İşletme maliyetlerinin izlenmesi ve analizi aşağıdaki adımları içerir:

  • Maliyet Kategorilerinin Belirlenmesi: İşletme, maliyetlerini kategorilere ayırır.
  • Maliyet Verilerinin Toplanması: İşletme, maliyet verilerini düzenli olarak toplar.
  • Analiz ve Karar Verme: İşletme, maliyet verilerini analiz eder ve kararlarını buna göre alır.