Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

İşletme İçi Suiistimal İzleme ve İhbar Hatları


İşletme içi suiistimal izleme ve ihbar hatları, bir işletmenin iç süreçlerinde meydana gelen suiistimalleri tespit etmek, önlemek ve raporlamak için kullanılan bir dizi prosedür ve mekanizmadır. Bu sistemler, işletmelerin iç kontrolünü güçlendirmeye ve mali kayıpları minimize etmeye yardımcı olur.


İşletme içi suiistimal izleme ve ihbar hatları işletmelere şunları sağlar:

  • Suiistimalin Erken Tespit Edilmesi
  • İç Kontrolün Güçlendirilmesi
  • Mali Kayıpların Önlenmesi
  • İtibar Koruma


İşletme içi suiistimal izleme ve ihbar hatları aşağıdaki adımları içerebilir:

  • İzleme Mekanizmalarının Kurulması
  • Suiistimal İhbarnamesi Oluşturma
  • İnceleme ve Raporlama
  • Önleyici Tedbirlerin Alınması