Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

İç Denetim ve Dış Denetim Farkları


İşletmeler ve kuruluşlar, finansal güvenilirliklerini ve operasyonel etkinliklerini sağlamak için denetim yöntemlerine ihtiyaç duyarlar.


Bu yazı, iç denetim ve dış denetim arasındaki temel farkları açıklamak ve bu iki denetim türünün işlevlerini anlatmak amacıyla yazılmıştır.


İç denetim, bir kuruluşun kendi işleyişini denetlemesini ve geliştirmesini sağlar. Dış denetim ise bağımsız bir kuruluşun, bir işletmenin finansal raporlarını inceler ve bu raporların doğruluğunu doğrular.