Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

İç Denetçilerin Rolü ve Sorumlulukları


İç denetçiler, bir kuruluşun işleyişini, risklerini ve iş süreçlerini değerlendirmek ve iyileştirmek için gereklidirler.


Bu yazı, iç denetçilerin işlevlerini ve sorumluluklarını açıklamak ve işletmelerin neden iç denetçilere ihtiyaç duyduğunu anlatmak amacıyla yazılmıştır.


İç denetçiler, kuruluş içinde bağımsızlıkla çalışırlar ve finansal raporları, iş süreçlerini ve uyumluluk standartlarını gözden geçirirler. Ayrıca riskleri belirler ve bu risklerin azaltılması için önerilerde bulunurlar.