Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Finansal Tabloların İncelenmesi


Finansal tablolar, bir işletmenin mali sağlığını değerlendirmek ve gelecekteki mali performansını tahmin etmek için temel bir kaynaktır. Bu yazı, finansal tabloların incelenmesinin neden önemli olduğunu, nasıl yapılacağını ve neden finansal analizin işletmeler için neden kritik bir süreç olduğunu ele alacaktır.


Finansal tabloları incelemenin birkaç önemli nedeni vardır:

 • Mali Durumu Anlama: Finansal tablolar, bir işletmenin mali durumunu anlamamıza yardımcı olur. Bu, işletmenin borçlarını, varlıklarını ve öz sermayesini içerir.
 • Karlılık Analizi: İşletmenin karlılığını değerlendirmek için gelir tablosu incelenir. Bu, işletmenin ne kadar kar elde ettiğini gösterir.
 • Nakit Akış Tahmini: Nakit akış tablosu, işletmenin nakit girişlerini ve çıkışlarını tahmin etmek için kullanılır. Bu, işletmenin likiditesini anlamamıza yardımcı olur.
 • Kredi Değerlendirmesi: Finansal tablolar, işletmenin kredi değerlendirmesinde önemli bir rol oynar. Bankalar ve yatırımcılar, bu tabloları kullanarak işletmenin riskini değerlendirir.


Finansal tabloların incelenmesi, aşağıdaki adımları içerir:

 • Gelir Tablosu İncelemesi: İlk olarak, işletmenin gelir tablosu analiz edilir. Bu, gelirlerin giderlere göre nasıl performans gösterdiğini gösterir.
 • Bilanço İncelemesi: Bilanço, işletmenin varlıklarını ve borçlarını listeler. Bu, işletmenin finansal durumunu gösterir.
 • Nakit Akış Tablosu İncelemesi: Nakit akış tablosu, işletmenin nakit hareketlerini gösterir. Nakit akışı, işletmenin likiditesini değerlendirmemize yardımcı olur.
 • Oran Analizi: Finansal oranlar, işletmenin performansını değerlendirmek için kullanılır. Karlılık, likidite ve borç ödeme kapasitesi gibi oranlar incelenir.


Finansal analiz, işletmeler için kritik bir süreçtir çünkü:

 • Karar Almada Yardımcı Olur: İşletme yönetimi, finansal analiz sonuçlarına dayalı olarak stratejik kararlar alabilir.
 • Riskleri Azaltır: Finansal analiz, işletmenin finansal risklerini tanımlamamıza ve yönetmemize yardımcı olur.
 • Yatırımcılara Güven Sağlar: İşletme sahipleri ve yatırımcılar, finansal analiz sonuçlarına dayalı olarak işletmenin geleceği hakkında daha fazla güvende olurlar.


Finansal tabloların düzenli olarak incelenmesi, işletmelerin sağlam finansal stratejiler oluşturmasına ve sürdürülebilir büyüme sağlamasına yardımcı olabilir.