Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Finansal Denetimde Makine Öğreniminin Kullanımı


Finansal denetim, işletmelerin mali verilerini inceleyen ve finansal raporların doğruluğunu ve uyumluluğunu değerlendiren kritik bir süreçtir. Geleneksel olarak, denetim uzmanları bu süreci manuel olarak yürütmüşlerdir. Ancak günümüzde, makine öğrenimi tekniklerinin kullanımıyla finansal denetimde büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır.


Makine öğrenimi, bilgisayar sistemlerinin verileri analiz ederek desenler bulmasına ve öğrenmesine izin veren bir yapay zeka dalıdır. Finansal denetimde makine öğreniminin kullanılmasının nedenleri şunlar olabilir:

  • Hız ve Verimlilik: Makine öğrenimi, büyük miktarda finansal veriyi hızla analiz edebilir.
  • Hata Azaltma: Otomatik analiz, insan hatalarını azaltabilir ve verilerin doğruluğunu artırabilir.
  • Tespit Kapasitesi: Makine öğrenimi, anormal desenleri tespit edebilir ve potansiyel hataları belirleyebilir.


Finansal denetimde makine öğrenimi şu şekillerde kullanılabilir:

  • Risk Değerlendirmesi: Makine öğrenimi, işletmelerin mali risklerini değerlendirmek için kullanılabilir.
  • Hesaplamalar ve Tahminler: Makine öğrenimi modelleri, gelecekteki finansal durumu tahmin etmek için kullanılabilir.
  • Sahtekârlık Tespiti: Anormal davranışları tespit ederek finansal sahtekârlığı önlemeye yardımcı olabilir.


Finansal denetimde makine öğreniminin kullanımı, denetim süreçlerini daha hızlı, doğru ve verimli hale getirebilir. Bu teknolojinin finansal denetim alanındaki önemi her geçen gün artmaktadır, ve işletmeler daha iyi denetim sonuçlarına ulaşmak için makine öğrenimini benimsemektedirler.