Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Dikey Analizin Bilanço Üzerinde Uygulanması


Dikey analiz, işletmelerin finansal durumlarını ve performanslarını değerlendirmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Bu yöntem, bilanço tablosu gibi mali raporların incelenmesini içerir ve işletmenin sağlığını anlamak için kritik öneme sahiptir.


Dikey analiz, işletmenin finansal tablolarındaki rakamları yüzdelik oranlarda analiz etme yöntemidir. Genellikle bir dönemin verileri baz alınarak, varlıkların, borçların ve öz sermayenin toplam varlığa olan oranları hesaplanır. Bu, işletmenin finansal yapısını daha iyi anlamamıza yardımcı olur.


Dikey analizin önemi birkaç nedenle açıklanabilir:

  • Finansal Sağlık Değerlendirmesi: Dikey analiz, işletmenin finansal sağlığını anlamamıza ve zayıf noktaları tespit etmemize yardımcı olur.
  • Karar Alma Süreçleri: İşletme yöneticileri, bu analiz sonuçlarına dayanarak stratejik kararlar alabilirler.
  • Yatırımcı İlişkileri: Yatırımcılar ve hissedarlar, işletmenin finansal durumu hakkında bilgi edinmek için dikey analizi kullanabilirler.
  • Rekabet Analizi: İşletmeler, rakiplerinin finansal durumunu değerlendirmek için bu yöntemi kullanabilirler.


Dikey analizin uygulanması için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Finansal Tabloları Alın: İlk adım olarak, işletmenin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi finansal tablolarını toplayın.
  • Yüzdelik Oranları Hesaplayın: Bilanço tablosu üzerindeki varlık, borç ve öz sermaye kalemlerini yüzdelik oranlarla hesaplayın.
  • Karşılaştırın: Yüzdelik oranları dönemler arasında veya rakiplerle karşılaştırarak anlamlı sonuçlar elde edin.
  • Yorumlayın: Son olarak, elde edilen sonuçları yorumlayarak işletmenin finansal sağlığı hakkında bir değerlendirme yapın.


Dikey analiz, bilanço tablosu üzerinde uygulandığında, işletmenin finansal durumu hakkında derinlemesine bilgi sunar. Bu analiz yöntemi, işletmelerin mali performanslarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur.