Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Denetçilerin Uyum İncelemesi


Denetçilerin uyum incelemesi, şirketlerin yasal düzenlemelere, politikalara ve etik kurallara uyumunu değerlendirmek için yapılan bir süreçtir. İşte bu inceleme sürecinin temel unsurları:


Uyum incelemesi, şirketlerin faaliyetlerinin yasal ve etik standartlara uygun olduğunu doğrulamak için yapılır. Ayrıca, olası riskleri tanımlamak ve düzeltici eylemler almak için kullanılır. Aşağıda uyum incelemesinin nedenleri:

 • Yasal gereksinimlere uyumun sağlanması.
 • İş süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi.
 • Etik kurallara uyumun teşvik edilmesi.
 • Risklerin belirlenmesi ve azaltılması.


Denetçiler, uyum incelemesini genellikle aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirirler:

 • Belge İncelemesi: Şirketin politika belgeleri, prosedürler ve diğer ilgili dokümantasyonlar gözden geçirilir.
 • Görüşmeler: Şirket çalışanlarıyla görüşmeler yapılır ve süreçler hakkında bilgi toplanır.
 • İç Kontrollerin Değerlendirilmesi: İç kontrol sistemleri gözden geçirilir ve etkinliği değerlendirilir.
 • Raporlama: Denetçiler, uyum incelemesinin sonuçlarını bir rapor halinde sunarlar ve gerekli düzeltici eylemleri önerirler.


Uyum incelemesi, şirketler için önemlidir çünkü aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Risklerin azaltılması.
 • Hukuki sorumluluğun yerine getirilmesi.
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesi.
 • Müşteri ve hissedar güveninin artırılması.


Denetçilerin uyum incelemesi, şirketlerin yasal düzenlemelere ve etik kurallara uyumunu sağlayarak iş dünyasında güven ve şeffaflık oluşturur. Uyum incelemesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve risklerin azaltılması için önemli bir araçtır.