Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

CAATTs İle Büyük Verinin İç Denetimde Kullanımı


CAATTs Nedir?


CAATTs (Computer-Assisted Audit Tools and Techniques), iç denetim süreçlerini desteklemek ve optimize etmek için kullanılan bir dizi araç ve tekniktir. Bu teknoloji, büyük verinin iç denetimde nasıl kullanılabileceğini incelemektedir.


İç denetim, organizasyonların iş süreçlerini değerlendirmek, riskleri tespit etmek ve uygunluk düzeyini sağlamak için kritik bir rol oynar. Büyük verinin iç denetimde kullanılması, daha kapsamlı ve etkili denetimlerin yapılmasına yardımcı olur.


CAATTs araçları, büyük verinin analiz edilmesi ve iç denetim süreçlerinin otomasyonu için kullanılır. Büyük veri kaynaklarından gelen verileri inceleyerek potansiyel riskleri ve fırsatları tanımlarlar.


CAATTs araçları, büyük veriyi çeşitli analitik tekniklerle analiz eder ve iç denetimcilerin verileri daha hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur. Bu araçlar, veri madenciliği, yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak veri tabanlı kararlar alınmasına katkı sağlar.


CAATTs araçları, büyük verinin iç denetimde kullanılmasını kolaylaştırarak organizasyonlara daha güçlü ve veri odaklı iç denetim süreçleri sunar. Bu sayede, iş süreçleri iyileştirilebilir ve organizasyonların daha iyi yönetilmesine yardımcı olur.