Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Bilanço Karşılaştırmalı Analizi


Neden Bilanço Karşılaştırmalı Analizi?


Bilanço karşılaştırmalı analizi, bir işletmenin mali durumunu ve performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu analiz, işletme sahipleri, yatırımcılar ve analistler için finansal kararlar alırken kullanılır.

  • Mali Durum Değerlendirmesi: İşletmenin finansal durumunu analiz eder, varlıklarını, borçlarını ve özsermayesini değerlendirir.
  • Performans Değerlendirmesi: İşletmenin gelir, gider ve karlılığını inceleyerek performansını değerlendirir.
  • Yatırım Kararları: Yatırımcılar işletmenin finansal sağlığını ve büyüme potansiyelini anlamak için bu analizi kullanır.


Nasıl Uygulanır?

  • Bilançoların Hazırlanması: İşletmenin geçmiş dönemlere ait bilançolarını hazırlayın.
  • Karşılaştırma: Bilançoları dönemler arasında karşılaştırarak değişiklikleri belirleyin.
  • Analiz: Varlık, borç ve özsermaye kalemleri üzerinde detaylı analizler yapın ve sonuçları yorumlayın.


Bilanço karşılaştırmalı analizi, işletmelerin mali sağlığını ve performansını anlamalarına yardımcı olur. Bu analiz, finansal kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde almaya yardımcı olabilir.