Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Benford Analizi İle Kamu Harcamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi


Bu çalışma, kamu harcamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde Benford Analizi'nin nasıl kullanılabileceğini incelemektedir. Benford Analizi, bir veri kümesinin başındaki rakamların dağılımını inceleyen istatistiksel bir yöntemdir. Kamu harcamaları gibi büyük veri kümesi içeren analizlerde, Benford Analizi, verilerin doğruluğunu ve düzenliliğini değerlendirmek için güçlü bir araç olabilir.


Kamu harcamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Benford Analizi, bu süreçte potansiyel hileleri ve düzensizlikleri tespit etmede yardımcı olabilir. Ayrıca, veri bütünlüğünü ve hesap verebilirliği artırmak için kullanılabilir.

  • İlk olarak, kamu harcamalarına ilişkin veri setini elde edin.
  • Veriyi inceleyerek her harcama kaleminin başındaki rakamları çıkarın.
  • Çıkan rakamların dağılımını analiz etmek için Benford Analizi yöntemlerini kullanın.
  • Analizin sonuçlarına göre, potansiyel düzensizlikleri ve hileleri belirleyin ve gerektiğinde ilgili mercilere bildirin.


Bu analiz, kamu harcamalarının şeffaflığını artırabilir ve mali yönetimde daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir.