Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Benford Analizi İle İşletme İçi Denetim Veritabanları


Neden Benford Analizi?


İşletmeler, iç denetim verilerini kullanarak iş süreçlerini iyileştirmek ve finansal verilerin doğruluğunu sağlamak isterler. Benford Analizi, işletme içi denetim verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olur.

  • Denetim Verilerinin Analizi: İşletme içi denetim verilerini Benford Analizi ile inceleyerek anormal desenleri tespit eder.
  • Risk Yönetimi: İç denetim verileri üzerinden işletmenin risklerini değerlendirmenize yardımcı olur.
  • İyileştirme Fırsatları: Anormal sonuçlara dayalı olarak iş süreçlerini ve kontrolleri iyileştirmek için bilgi sağlar.


Nasıl Uygulanır?

  • Veri Seçimi: İç denetim verilerini belirleyin ve bu verileri toplayın.
  • Benford Analizi: Verileri Benford Analizi yöntemleri ile inceleyin ve anormal desenleri tespit edin.
  • İyileştirme: Anormal sonuçlara dayalı olarak iş süreçlerini ve kontrolleri iyileştirin.


İşletme içi denetim veritabanları, işletmenizin finansal bütünlüğünü ve süreçlerini güçlendirmenize yardımcı olur. Benford Analizi, bu verilerin güvenilirliğini artırır ve iş süreçlerinizi daha verimli hale getirir.