Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Anormallik Tespiti için Büyük Veri Analitiği


Anormallik tespiti için büyük veri analitiği, büyük miktarda veriyi inceleyerek olağan dışı, beklenmeyen veya potansiyel olarak zararlı aktiviteleri belirleme sürecidir. Bu aktiviteler, finansal sahtekarlık, siber saldırılar, üretim hataları ve daha fazlası gibi farklı alanlarda olabilir.Anormallik tespiti, organizasyonlar için büyük öneme sahiptir çünkü bu, potansiyel sorunları erken aşamada tanımlama ve önleme fırsatı sunar. Büyük veri analitiği sayesinde, veri setlerindeki gizli desenler ve anormallikler daha iyi anlaşılabilir. Bu da finansal kayıpları azaltabilir, güvenlik risklerini önleyebilir ve verimliliği artırabilir.Anormallik tespiti için büyük veri analitiği aşağıdaki alanlarda kullanılır:

  • Finansal hizmetlerde sahtekarlık tespiti.
  • Siber güvenlikte saldırıları önleme.
  • Üretim süreçlerinde hataları azaltma.
  • Sağlık sektöründe hastalık tespiti.Anormallik tespiti için büyük veri analitiği, büyük veri setlerini inceleyen ve bu verilerdeki anormal desenleri tanımlayan özel algoritmaları kullanır. Bu algoritmalar, normal davranışı modellemek için veriyi analiz eder ve bu modele uymayan herhangi bir aktiviteyi belirler. Bu, büyük veri kaynaklarından gelen yüksek hızlı verileri işlemeyi gerektirebilir ve bu nedenle büyük veri analitiği için özel altyapılar kullanılır.