Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi

Anomali Tespiti ve Analizi


Anomali tespiti, verilerdeki anormal veya beklenmeyen davranışları belirleme sürecidir. Bu analiz, hata, suistimal veya potansiyel tehditlerin tespiti için kullanılır. Verilerin normale uygunluğunu değerlendirmek ve anormal davranışları tanımlamak için istatistiksel ve veri madenciliği teknikleri kullanılır.Anomali tespiti, hata, suistimal veya güvenlik ihlallerini erken aşamada tespit ederek işletmelerin olumsuz etkilerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Özellikle finans, siber güvenlik ve üretim gibi alanlarda kullanılarak, kaynakların korunmasına ve verilerin güvenliğine katkı sağlar. Ayrıca, anormal davranışların tespiti, veri kalitesini artırmak için de kullanılabilir.Anomali tespiti, çeşitli alanlarda kullanılır. Finansal kurumlar, müşteri hesaplarında olası suistimali önlemek için bu yöntemi kullanabilirler. Siber güvenlik uzmanları, anormal ağ trafiğini tespit ederek siber saldırıları engelleyebilirler. Ayrıca üretim endüstrisi, üretim hatlarında beklenmedik arızaları önlemek için anomali tespiti yapar.Anomali tespiti için farklı yöntemler kullanılabilir. İstatistiksel analizler, veri madenciliği, makine öğrenimi ve yapay zeka teknikleri bu süreçte sıkça kullanılır. Önce, normal davranışları temsil eden bir model oluşturulur. Ardından, yeni veriler bu modele göre karşılaştırılır. Eğer veriler modele uymuyorsa veya anormal davranışları içeriyorsa, bir anomali tespit edilir.